2 reaktioner till “Till minne av Fredrik Forsmark”

  1. Jag har sett affischerna (det e4r de4rff6r jag skrev att Greenpeace agarer som svin). Att se4tta upp affischer f6ver hela stan med lf6gner om personer e4r ett svinaktigt beteende. Greenpeace e4r helt ointresserade av sanningen, de vill bara ge sin lf6gnaktiga version till vilket pris som helst. De har inte ens varit i kontakt med mig och e4nde5 kan de pe5ste5 att jag egentligen inte vill rf6sta ff6r energiuppgf6relsen utan har blivit inpiskad av Maud att gf6ra det. Det e4r en lf6gn, inget annat e4n en lf6gn. Mitt ff6rtroende ff6r Greenpeace e4r under noll.Mange, vi har tio ke4rnkraftsreaktorer i Sverige och runt om oss finns det e4nnu fler som skulle kunna ff6rstf6ra ve5r miljf6 och till och med vara hot mot ve5ra liv. Ge5r du och oroar dig, e4r livre4dd , varje dag? Det me5ste vara ve4ldigt jobbigt ff6r dig.Ve5r energiuppgf6relse innebe4r en historisk satsning pe5 ff6rnyelsebara energike4llor. Den innebe4r ockse5 att ff6rbudet mot att bygga nya reaktorer iste4llet ff6r befintliga (pe5 samma plats) tas bort, men det innebe4r inte att ny ke4rnkraft ska byggas. Ingenstans i ve4rlden byggs det ke4rnkraft utan statliga subventioner, vi se4kerste4ller nu att det inte ska ske i Sverige och de4rmed e4r jag starkt f6vertygad om att det inte kommer att bli ne5gra nya reaktorer i Sverige.Och skulle det mot all ff6rmodan byggas en ny reaktor se5 e4r riskf6kningen marginell. Det skulle sannolikt innebe4ra att den nybyggda reaktorn skulle producera el under le4ngre tid e4n den befintliga som ste4ngs av, men samtidigt skulle det innebe4ra en nyare och se4krare teknik som i sin tur innebe4r le4gre risk i je4mff6relse med att den gamla skulle vara kvar och ste4ndigt repareras ff6r att he5lla lite le4ngre.Det e4r me5nga som av politiska ske4l vill f6verdriva betydelsen av torsdagens beslut vad ge4ller ke4rnkraften. Samtidigt e4r de lika intresserade av att underdriva energiuppgf6relsens betydelse ff6r utvecklingen av ff6rnybara energike4llor. c4r inte det konstigt? Vi fattar beslut om hur Sverige som land ska styras, vilka lagar som ska ge4lla osv. Vi har ansvar ff6r att fatta beslut som gf6r att alla medborgare, ff6retag osv har den el som behf6vs. Att he4vda att vi skulle vara sme5barn som spelar Risk och inte ff6rste5r vad vi gf6r e4r off6rske4mt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Säkerhetsord * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.